Almstein 23, 3085NA Rotterdam
010 - 203 66 98

Persoonlijke verzorging is van grote invloed op de wijze waarop u zich voelt en hoe u in het leven staat. Is de verzorging van uzelf even te zwaar? Wilt u wat assistentie bij de dagelijkse verzorging? Dan bieden wij u hulp bij de dagelijkse verzorging.

We bieden persoonlijke thuiszorg om te helpen bij de meer persoonlijke dagelijkse routines die moeilijker zijn geworden. Het doel van persoonlijke verzorging is het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van alledaagse handelingen.

Voorbeelden van hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging:

  • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen.
  • Opmaken van het bed nadat de patiënt uit bed is gestapt.
  • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
  • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
  • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
  • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.

Waardigheid en respect

We behouden altijd de waardigheid van onze klanten en zorgen ervoor dat we een warme en respectvolle benadering van persoonlijke thuiszorgroutines hanteren.
Onze service zorgt ervoor dat mensen privacy hebben wanneer ze dit nodig hebben en willen, behandelen als gelijken, respecteren van persoonlijke voorkeuren, levensstijl en zorgkeuzes.

De kosten

Indien u persoonlijke verzorging ontvangt vanuit de Wlz, betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door CAK berekend, zie www.hetcak.nl. Als u persoonlijke verzorging ontvangt vanuit de Zvw, betaalt u geen eigen bijdrage, omdat dit door uw zorgverzekeraar wordt betaald. Dit valt niet onder uw eigen risico.

Deze diensten bieden wij ook aan voor de particulieren. Klik hier om de prijzen in te zien. Eventuele kosten voor bezoek aan de kapper, niet-medisch noodzakelijke voetverzorging door de pedicure en verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo en tandpasta komen voor eigen rekening.

Heeft u een vraag?

Wij zijn zeven dagen per week beschikbaar om de zorgmogelijkheden met u door te nemen. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u of iemand die u kent 24 uur per dag intensieve zorg nodig? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u hierover meer informatie ontvangen?