Almstein 23, 3085NA Rotterdam
010 - 203 66 98

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van leven.

Omgaan met een terminale ziekte is een van de moeilijkste uitdagingen die het leven je kan aandoen. Bij 2 Helpende Handen zetten we ons in om u en uw geliefden te helpen door een professionele en empathische eindexcursie aan te bieden.

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het gaat dan om zorg aan mensen die echt op sterven liggen. Terminale zorg duurt hooguit een maand of drie. Palliatieve zorg is een ruimer begrip. U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat duidelijk is dat u niet meer beter kunt worden. Het leven is dan nog niet meteen afgelopen. Misschien hebt u dan nog maanden of jaren te leven. Palliatieve zorg kan dus ook maanden of jaren duren.

Palliatieve zorg houdt in:

  • Bestrijding van pijn en andere (lichamelijke) klachten.
  • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving.
  • Behandeling van psychische en sociale problemen.
  • Emotionele steun voor u en uw naasten. Uw zorgverleners leren u omgaan met ziekte en rouw.
  • Ondersteuning bij het afscheid.
  • Nazorg voor de nabestaanden.

Waardigheid en respect

We behouden altijd de waardigheid van onze klanten en zorgen ervoor dat we een warme en respectvolle benadering van persoonlijke thuiszorgroutines hanteren.
Onze service zorgt ervoor dat mensen privacy hebben wanneer ze dit nodig hebben en willen, behandelen als gelijken, respecteren van persoonlijke voorkeuren, levensstijl en zorgkeuzes.

Heeft u een vraag?

Wij zijn zeven dagen per week beschikbaar om de zorgmogelijkheden met u door te nemen. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u of iemand die u kent 24 uur per dag intensieve zorg nodig? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u hierover meer informatie ontvangen?